ijlp-logo-def-headerwebsite350-5077
ijlp-4-1280-header
KOEK EN ZOPIE

Koek en Zopie bij IJLP

Beleid Koek en Zopie IJLP

 • Seizoen winter 2017 - 2018
 • Maximaal 20 koek en zopies op de eerste drie plassen, de Vuntus, het Loenderveen en aangrenzende vaarten.
 • Locaties uitsluitend aan te wijzen door IJLP.
 • Inschrijving voor de winter schriftelijk bij de penningmeester via penningmeester@ijlp.nl
 • Kosten per koek en zopie vergunning €150,- te voldoen, binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Ook lidmaatschap moet betaald zijn. Niet betaald is geen vergunning en vervalt het recht op een Koek en Zopie vergunning.
 • Vergunning geldig voor één winterperiode.
 • Meerdere ijsperiodes in één winter gelden als één winterperiode, daarna is de koek en zopie vergunning “opgebruikt”. 
 • Bij een ijsloze winter blijft de vergunning geldig voor een volgende winterperiode.
 • Na twee ijsloze winters vervalt de vergunning.
 • Er vindt geen teruggave plaats van inschrijvingskosten.
 • Mocht bij voorinschrijving niet het maximale aantal inschrijvingen worden gehaald dan kan het bestuur besluiten tijdens een winterperiode locaties uit te geven tot het maximale aantal.
 • Inschrijving tijdens een ijsperiode kost € 250,--
 • Horeca ondernemers uit de buurtschap Loosdrecht kunnen om een koek en zopie locatie bij/ in de buurt van hun horeca inrichting verzoeken.
 • Het bestuur van IJLP beslist over een eventuele toewijzing van de gevraagde locatie.
 • Koek en zopie houders moeten lid zijn van IJLP.
 • Koek en zopie houders moeten een duidelijke prijslijst ophangen op een voor het publiek goed zichtbare plaats in de koek en zopie.
 • Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Voldoen aan gemeentelijke voorwaarden:
  A. Geen alcohol houdende dranken tenzij er wordt beschikt over vergunning Drank en Horecawet.
  B. Voldoende afvalbakken bij de koek en zopie.
  C. Op eerste aanvraag de koek en zopie vergunning kunnen tonen.