ijlp-logo-def-headerwebsite350-5077
ijlp-4-1280-header
KOEK EN ZOPIE

Koek en Zopie bij IJLP

Koek en Zopie beleid // Seizoen winter 2018 – 2019

Algemeen

-
De IJLP mag maximaal 20 koek en zopie vergunningen uitgeven. De stents mogen zich vestigen op de eerste drie plassen, de Vuntus, het Loenderveen en aangrenzende vaarten.
-
Koek en zopie houders moeten lid zijn van IJLP. (Dat houdt in dat het lidmaatschap betaald moet zijn, anders worden er geen vergunningen uitgegeven!)
- De locaties worden uitsluitend aangewezen door de IJLP.
- Het bestuur van IJLP beslist over een eventuele toewijzing van de gevraagde locatie.
- Horecaondernemers uit de buurtschap Loosdrecht kunnen om een koek en zopie locatie bij/ in de buurt van hun horeca inrichting verzoeken.
- Voor het uitgeven van een vergunning geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Financieel
- Een Koek en Zopie houder mag nu een jaarlijkse bijdrage van 50,- euro overmaken, hierdoor bent u tijdens een ijswinter verzekerd van een vergunning. Tijdens een ijswinter betaald een vergunninghouder een extra bedrag van 100,- voor het exploiteren van een Koek & Zopie. (Mits het lidmaatschap betaald is, anders wordt er geen vergunning uitgegeven!)
- Indien het aantal van 20 ontheffingen niet bij de voorinschrijving wordt gehaald behoudt het bestuur zich het recht de resterende ontheffingen niet uit te geven, of om de ontheffing uit te geven voor €350,- euro.
- Inschrijving tijdens een ijsperiode bedraagt €350,-.

Geldigheid
- Een vergunning is geldig voor één winterperiode. (Meerdere ijsperiodes in één winter gelden als één winterperiode, daarna is de koek en zopie vergunning verlopen.)

Inschrijving/aanmelden
- Inschrijven voor de winter kunt u bij de penningmeester via penningmeester@ijlp.nl
- Mocht er bij de voorinschrijving niet het maximale aantal inschrijvingen worden gehaald dan kan het bestuur besluiten tijdens een winterperiode locaties uit te geven tot het maximale aantal bereikt is.


Verplichtingen
-  Elke Koek en Zopie moet voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden:
    A. Geen alcohol houdende dranken tenzij er wordt beschikt over vergunning Drank en Horecawet.
    B. Voldoende afvalbakken bij de koek en zopie.
    C. Op eerste aanvraag de koek en zopie vergunning kunnen tonen
- Koek en zopie houders moeten een duidelijke prijslijst ophangen op een voor het publiek goed zichtbare plaats in de koek en zopie.