ijlp-logo-def-headerwebsite350-5077
Nieuwbouw 6-1
NIEUWBOUW

Nieuwbouw

Nieuws over de geplande nieuwbouw van de opslagloods

De voorgenomen bouw van de opslagloods is gepland op het grasveld ten noorden van de bestaande garageboxen op de hoek van de Heulakker/ Vuntuslaan. Grofweg wordt de opslag 11 .00x 11.30 meter en 3.00 meter hoog.

H en E architecten in de persoon van ons lid Bert Strik , die ook in de bouwcommissie zit, heeft de aanvraag voor de omgevingsvergunning inmiddels naar de gemeente verstuurd.

Deze procedure heeft een doorlooptijd van plusminus 8- 10 weken, de tekeningen moeten ook nog door de welstandscommissie worden goedgekeurd. Inmiddels zijn, op verzoek van de gemeenteambtenaar, een tweede set tekeningen naar de gemeente gestuurd. Onderwijl buigt de bouwcommissie zich over de mogelijkheden van uitvoering / budget en dergelijke. Als alles loopt zoals het moet zou het materiaal van de ijsclub dat nu nog op verschillende plaatsen ligt opgeslagen, de containers op het oude Swingboeiterrein, een oude brandweerkazerne in de gemeente Wijde Meren , bij Het Anker en bij van ’t Klooster na jaren zwerven in het najaar van 2016 op één locatie kunnen worden geconcentreerd.

KLIK op de foto voor meerdere foto's