ijlp-logo-def-headerwebsite350-5077
voorzitter
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Winter 2017-2018
Welkom op de site van IJsclub De Loosdrechtse Plassen.
  

IJsclub De Loosdrechtse Plassen organiseert  in Loosdrecht , gemeente Wijdemeren op het natuurijs van de Loosdrechtse Plassen, de Vuntusplas en het Loenderveen recreatie-  en marathonschaatsen.
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering  van IJLP zal worden gehouden op vrijdag 24 november aanstaande in Hotel Café Restaurant Heineke, het wordt zeker weer een gezellige avond met volop gelegenheid voor het bestuur om met de leden en voor de leden om met het bestuur te communiceren.
Voor vorig winterseizoen mocht ik U namens het bestuur mededelen dat de bouwvergunning voor de nieuwe opslag was aangevraagd, inmiddels is de vergunning afgegeven en is de nieuwe “IJshal” gerealiseerd.
Het bestuur is trots dat na tientallen jaren eindelijk een eigen onderkomen voor het materiaal van de vereniging is gerealiseerd.
Vanaf deze plaats al een woord van dank aan allen die geholpen hebben bij de diverse verhuizingen en het inrichten van de “IJshal”.

Speciaal dank aan Erik Dorresteyn, Robert Jan Pijl en Justin Dorresteyn die, niet alleen de elektrische installatie hebben aangelegd maar ook de fysieke inrichting van de “IJshal”voor hun rekening hebben genomen met uiterst slimme oplossingen voor stapelen van materiaal.

Ook de diverse sponsors worden bedankt, tijdens de ALV zal daar nog nader aandacht aan worden besteed. Al het materiaal staat inmiddels in de nieuwe “IJshal”! Er moeten in verband met de bouw nog diverse zaken worden geregeld en afgewerkt , ook daarover bericht het bestuur U tijdens de ALV. Het bestuur overweegt het organiseren van een open dag en /of -avond om U onze trots te tonen, nader mededelingen hierover volgen. Natuurlijk hoopt Uw bestuur op een echte ijswinter dit seizoen, de kas van de vereniging kan dat wel gebruiken.

IJLP heeft altijd vrijwilligers nodig om het bestuur te assisteren bij het organiseren en uitvoeren van diverse evenementen, uitzetten en onderhoud van de natuurijs banen, als kaartverkopers en voor onderhoud van ons materiaal.

Bent U belangstellend meldt U aan via:

Secretaris IJLP, Tjamke Kieft, secretaris@ijlp.nl
Penningmeester IJLP, Sabine Hendriks, penningmeesteraijlp.nl
Voorzitter IJLP, Jacob van der Meulen, voorzitter@ijlp.nl

Natuurlijk tot ziens dit komend winterseizoen op het natuurijs van de prachtige Loosdrechtse Plassen.

Jacob van der Meulen,
voorzitter IJLP.