Koek en Zopie bij IJLP

Koek & Zopies zijn een Hollandse schaatstraditie maar zijn in Loosdrecht alleen toegestaan met een ontheffing afgegeven door IJsclub de Loosdrechtse Plassen.

Toestemming tot het houden van een Koek & Zopie is onder de volgende voorwaarden:

 • De kosten voor deze toestemming zijn in totaal € 150,00. Er wordt jaarlijks € 50,00 betaald. Bij een definitieve ijsperiode wordt er € 100,00 extra betaald. Deze vergunning is dan 1 ijswinter geldig.
 • De houder van de Koek & Zopie dient de prijzen van de door hem/ haar aangeboden eet- en drinkwaren bekend te maken door het ophangen van een prijslijst op een goed zichtbare plaats in de Koek & Zopie
 • Het te koop aanbieden van alcoholhoudende drank op het ijs is niet toegestaan en valt niet onder deze toestemming. Overtreding van deze bepaling leidt tot intrekking van de toestemming.
 • De houder/houdster van de Koek & Zopie dient te zorgen voor voldoende afvalbakken rond de Koek & Zopie en is gehouden tot het schoonhouden van de onmiddellijke omgeving van de Koek & Zopie.
 • De houder/houdster van de Koek & Zopie dient op 1e verzoek van het bestuur van IJsclub Loosdrechtse Plassen en/ of de Regio Politie Gooi en Vechtstreek hun bewijs van toestemming te tonen.
 • De aanwijzingen die door of namens IJsclub de Loosdrechtse Plassen gegeven worden dienen terstond opgevolgd te worden. Bij niet opvolging van deze aanwijzingen wordt de toestemming ingetrokken.

De gemeente stelt dat Koek en Zopies moeten voldoen aan de volgende eisen met betrekking tot de (brand)veiligheid:

 • Eventuele elektriciteitskabels moeten zodanig zijn aangelegd dat er geen hinder van wordt ondervonden. Afplakken of afdekken volstaat. Is dit niet mogelijk, moeten de kabels door de lucht worden geleid. Elektriciteitskabels moeten voldoende tegen mechanische invloeden, weer e.d. beschermd zijn.
 • Indien de bak- en braadapparatuur werkt op gas moeten de cilinders tenminste twee meter van vuur verwijderd worden gehouden en tegen overmatige verwarming zijn beschermd.
 • Hogedrukslangen (niet ouder dan 2 jaar) moeten met slangklemmen zijn bevestigd aan de cilinders, de reduceertoestellen en de brander.
 • De bak- en braadapparatuur moet op een veilige afstand van opstallen, bomen en andere begroeiing geplaatst worden.
 • Er moeten minimaal 1 goedgekeurde brandblusser aanwezig zijn voorzien van een universeel blusmiddel (ABC blusmiddel) met een minimale inhoud van 6 kg.

Let op: handhavers kunnen deze regels komen controleren en IJLP is hiervoor niet verantwoordelijk.

Alles over schaatsen